Ženy najčastejšie trápia tieto fóbie

Ženy najčastejšie trápia tieto fóbie

Rôzne fóbie môžu postihnúť rôznych ľudí. Existujú však aj také, ktoré častejšie postihujú ženy než chlapov a sú to tieto. Trpíš niektorou aj ty?

Arachnofóbia

Áno, ide o strach z pavúkov. Tento strach je najrozšírenejšou fóbiou žien. Arachnofóbia sa prejavuje pocitmi úzkosti a až abnormálneho strachu v prítomnosti pavúka. Ľudia, ktorí trpia touto fóbiou, panikária nielen v blízkosti samotných pavúkov, ale i v blízkosti pavučín.

Akrofóbia

Akrofóbia je strach z výšok, prípadne hĺbok. Ľudia, ktorí trpia touto fóbiou, môžu byť nebezpeční nielen pre seba, ale i pre svoje okolie a to v prípade, že sa vyskytnú niekde vo výške a zachváti ich panika.

Glossofóbia

Ide o strach z rozprávania na verejnosti a je veľmi rozšírený v ženskej časti populácie. Tento strach často pramení z nedostatku sebavedomia a obáv, že sa pri verejnom prejave nejako strápnime alebo jednoducho niečo popletieme, či zabudneme. Existuje však množstvo kurzov, ktoré učia, ako sa zbaviť nervozity, a tak podať, čo najlepší prejav.

Achluofóbia

Jedná sa o strach z tmy. Vo väčšine prípadov má táto fóbia pôvod v detstve. Tohto iracionálneho strachu sa dá zbaviť napríklad hypnózou.

Pokračovanie na ďalšej strane

Avatar

Volám sa Ivana a aj napriek tomu, že ma môžete stretnúť (takmer) vždy v čiernej, milujem farby. Tie sú v mojom vnútornom svete a nebojím sa ich premietnuť ani do mojich vlasov. Preto sa občas cítim ako chameleón. Okrem farieb ma baví tvorba poézie, či prózy, ale rozhodne aj článkov. Vďaka ním totiž môžem rozširovať obzory nielen sebe, ale aj čitateľom, čo je podľa môjho názoru skvelé.