Tisíce dobrovoľníkov v zelených tričkách pripravených pomáhať! Deň narcisov aj v TVOJOM meste!

Tisíce dobrovoľníkov v zelených tričkách pripravených pomáhať! Deň narcisov aj v TVOJOM meste!

Narcisy pomáhajú už 20 rokov

Narcisy každoročne pomáhajú onkologickým pacientom. Jedná sa o najznámejšiu zbierku, ktorú podporujú desaťtisíce Slovákov.  Viac ako 16 000 dobrovoľníkov bude v uliciach slovenských miest a obcí rozdávať kvety jari za dobrovoľný príspevok vami zvolenej hodnoty.

Ako pomôže vyzbieraná čiastka z Dňa narcisov?

Peniaze, ktoré ľudia prispejú do zelenej pokladničky alebo formou SMS či bankového prevodu pôjdu na tieto účely:

  • zabezpečenie 21 psychológov a psychoterapeutov po celom Slovensku, ktorých služby sú pre pacientov a ich rodiny bezplatné
  • tábory pre detských onkologických pacientov
  • preventívne a edukačné účely
  • finančná  podpora vedy a výskumu
  • finančná podpora nemocníc, zdravotníckych zariadení
  • Linka pomoci – bezplatné poradenstvoonkológa, psychológa, dietológa, sociálno-právneho poradcu
  • jednorazová finančná pomoc pre rodiny s onkologickým pacientom v hmotnej núdzi
  • relaxačné týždňové pobyty pre onkologických pacientov
  • a mnohé iné

Liga3

Ako prispieť?

Prispieť sa dá viacerými spôsobmi, teda nielen darovaním peňazí do pokladničky dobrovoľníkov. Darovať môžete pomocou bankového účtu TUlpr.darujme.sk .  Alebo môžete poslať SMS na číslo 848 v hodnote 2 € najneskôr do 22. apríla. 

Ako spoznať dobrovoľníka Dňa narcisov?

Každý dobrovoľník bude mať na sebe zelené tričko s logom Ligy proti rakovine, zelenú rozetu s narcisom a číslom dobrovoľníka, ďalej bude mať papierovú pokladničku zelenej farby s logom Ligy proti rakovine a registračným číslom. Každá pokladnica musí byť prelepená ochrannými nálepkami. Rozdávať sa budú žlté narcisy so zeleným lístkom alebo žlté narcisy s papierovým štítkom, na ktorom bude jubilejný nápis.

Podľa tohto spoznáš dobrovoľníkov:
Liga1

liga2

dob2016_03

Foto: dennarcisov.sk  facebook.com