Nezištná láska k blížnemu aj vlastná identita. Fotografické výstavy, ktoré by ste mali vidieť

Nezištná láska k blížnemu aj vlastná identita. Fotografické výstavy, ktoré by ste mali vidieť

Mladí študenti navštevujúci Ateliér komunikácie v médiu fotografie v Trnave pravidelne organizujú kolektívne výstavy. Tentokrát sa nám ponúkajú hneď dva veľké cykly: alter ego a téma altruizmu, teda nezištnej pomoci druhým.

Obe vernisáže sa uskutočnia 15. januára 2019; “Altruizmus” v Galérii Ľudovíta Hlaváča, “Alter ego” v priestoroch trnavského Divadla Jána Palárika.

Tému Altruizmus študenti poňali veľmi osobne

Výstavný projekt má za cieľ poznávať pravdu života a prostredníctvom nej hľadať cestu človeka k človeku ako základného obsahu filozofie, etiky a umenia. Význam slova altruizmus všeobecne predstavuje lásku k blížnemu, nesebecký a láskavý vzťah k druhému človeku.

Zdroj: Anita Štúgelová

Študenti prevažne reagujú na túto spoločensky závažnú tému veľmi osobne so silným sociálnym a sociologickým apelom, teda živou neštylizovanou humanizujúcou fotografiou. Vo výstavných cykloch sú zaznamenávané príbehy starých ľudí, rodinných príbuzných, potrebujúcich našu ochranu a pomoc.

Táto živá forma metaforickej reči, ktorú môže divák vnímať na výstave a porozumieť jej, aktivuje medzigeneračnú skúsenosť. Pritom každá nová fotografia (obraz) je zachovaním tejto skúsenosti.

„Študenti prevažne reagujú na túto spoločensky závažnú tému veľmi osobne so silným sociálnym a sociologickým apelom.”

Vystavujúci študenti:

Alžbeta Sujová, Anita Štúgelová, Anna Hatasová, Barbara Čierna, Dominik Mičuda, Lucia Gechannerová, Katarína Jurková, Kristián Pribila, Kristína Fialová, Mária Mudroňová, Miroslav Čupka, Natália Feriančeková, Patrícia Gábrišová, Terézia Petrová.

[table id=1 /]


Alter ego: Fotky poukazujú na zložitosť a komplikovanosť vnútorného sveta študentov

Téma alter ega má formou fotografickej reflexie analyzovať a vyjasniť tento pojem, ktorý má sám osebe charakter autorskej a subjektívnej výpovede. Pre mladého človeka je v istom zmysle autoetnografiou duše, završuje proces skúmania a konštruovania autority subjektu vo vzťahu k divákovi. V akademickom prostredí má téma alter ega pre študentov spätnú významovú koherenciu dejov, má existencionálny a sociálny charakter. V priestore a čase súčasnej estetiky a súčasného umenia nachádzajú autori svoju identitu. V prípade realizácie témy môžeme hovoriť o projekte, ktorý je z pohľadu mladého človeka v procese, vyvíja sa a nie je ukončený.

„V prácach študentov sa vo veľkej miere objavujú osobné autobiografické prvky.”

Jednotlivé diela študentov poukazujú na zložitosť a komplikovanosť ich vnútorného sveta, nielen v rovine mimetickej zručnosti a techniky výstavby deja, ale aj obrazu alebo príbehu a osobnej narácie. V prácach študentov sa vo veľkej miere objavujú osobné autobiografické prvky, využívajúce expresívne formy záznamu od viacnásobnej expozície cez fotomontáže, postprodukčné úpravy, princíp deestetizácie, deformácie, šoku, bizarnosti až po hľadanie mystickosti a vizuálnej meditácie.

Zdroj: Miroslav Čupka

Výstava s názvom Alter ego predstavuje diela mladých autorov, ktoré odhaľujú rôznorodosť ich uvažovania. Kladú naliehavé otázky a potvrdzujú prítomnosť filozofie média fotografie: „Fotografujem, teda som.

Vystavujúci študenti:

Alžbeta Sujová, Anita Štúgelová, Anna Hatasová, Barbara Čierna, Dominik Mičuda, Lucia Gechannerová, Kristián Pribila, Kristína Fialová, Lenka Luscoňová, Lucia Repaská, Mária Mudroňová, Miroslav Čupka, Natália Feriančeková, Filip Olah, Patrícia Gábrišová, Veronika Zemanová.

[table id=2 /]


Autorom textu je Jozef Sedlák

Avatar

Autor:

Obdivovateľka umenia vo všetkých jeho formách, hľadajúca a nachádzajúca ho všade okolo seba. Fotografiami si zaznamenávam svet, najradšej cez dokumentárnu fotografiu, ľudí a ich príbehy. Redaktorka, editorka, korektorka. Milujem hrabanie sa v textoch a hľadanie chybičiek.